Ta hjälp av en redovisningskonsult

På många företag runt om i landet saknas kompetens att sköta bokföringen. Detta går dock att lösa väldigt smidigt genom att hyra in en konsult för årets redovisningsperioder. Men det finns en del saker du som företagare kan göra själv, innan konsulten kommer och tar över rodret.

Att ta ansvar för företagets ekonomi är ditt uppdrag, men det går självklart att ta hjälp av en revisor när bokslut vankas. Då är det viktigt att allt blir korrekt gjort. Det är något man kan få hjälp med genom att hyra in redovisningskonsulter från en redovisningsbyrå såsom Modern Ekonomi. Men kom även ihåg att det finns en hel del saker du också kan göra alldeles själv, men också saker som du ska lämna till proffsen vilket Christina Hegg, som är auktoriserad revisor tipsar om till Dagens Industri:

”Företagaren ska förutom att driva verksamheten också ha koll på ekonomi och redovisning. Man vill göra rätt, men det kräver mycket tid. Det kommer hela tiden nya regler, och det är svårt att hänga med. I min erfarenhet är den största svårigheten med redovisningen att avsätta tillräckligt med tid för att göra det rätt. Det är viktigt eftersom till exempel momsredovisningen grundar sig på grundbokföringen.”

Håll koll på företagets redovisning

Precis som Christina Hegg säger i citatet ovan så kan det vara svårt att hänga med när det kommer till alla olika regler. Men precis som Driva Eget listar i en artikels så finns det vissa saker som du själv kan göra rörande redovisningen, och det är att hålla koll på:

  • Att VD och styrelsen allihop har skrivit på årsredovisningen.
  • Dubbelkolla också så revisorn skrivit under den.
  • Glöm inte att datera underskrifterna!
  • Stämmer siffrorna i balansomslutningen?
  • Det fastställelseintyg du skickar iväg ska vara original, detta ska också vara underskrivet av en styrelseledamot eller VD:n.
  • Detta fastställelseintyg ska innehålla ett datum för kommande bolagsstämma. Om du ska ha en revisionsberättelse får bolagsstämmans datum får inte vara tidigare än det.
  • Skicka alla papper i samma dokument och skicka i samma brev: först årsredovisning tillsammans med fastställelseintyg, om du skickar en revisionsberättelse kommer denna sen, därefter lägger du koncernredovisning med revisionsberättelse och sist ett bolagsstämmoprotokoll.