Skapa en bra arbetsplats

Starta och driva ett företag kan vara kämpigt. Med smarta förberedelser minskar du risken att ditt nystartade företag kommer att gå i konkurs. Ett bra helhetskoncept, en välarbetad affärsplan och kreativ marknadsföring ökar dina chanser för att lyckas.

företagDrömmer du om att säga upp dig för att starta eget och förverkliga en dröm? Kanske har du sedan länge haft en affärsidé som du nu vill sätta i verket. Att starta och driva eget är otroligt lärorikt, spännande och svårt. Statistik visar att mer än vart tredje nystartat företag går i konkurs inom de tre första verksamhetsåren. Anledningarna till konkurs kan vara många, bland annat fel tidpunkt, för liten efterfrågan eller brist på kapital. Det finns inget sätt att garantera framgång, men det finns några bra tips för att minska risken för konkurs.

Skapa en stark identitet och en trevlig arbetsmiljö

Det är viktigt att skapa en trevlig arbetsmiljö som representerar företagets identitet. Detta är särskilt viktigt för dig som planerar att starta en verksamhet som har direktkontakt med konsument eller slutkund, som exempelvis ett kafé, en restaurang, en butik eller en konsultbyrå. Först måste du skapa en stark identitet, ett så kallat helhetskoncept, för din verksamhet. Därefter måste du se till att inredningen speglar identiteten. Att vara företagare är inte lätt och det råder stor konkurrens inom de flesta branscher. Därför är det extra viktigt att du lägger ned tid och investerar i passande inredning. Hos välrenomerade Furnitgroup.se hittar du prisvärda designmöbler för restaurang, kaféer, hotell, kontor och butiker. Samtliga produkter kan beställas online. Möbler och inredning bör ses som en investering och det är viktigt att du tar med dessa utgifter i din startbudget.

Gör upp affärsplan & budget

företagOavsett vilken bransch du är verksam i måste du som företagare göra en utförlig affärsplan. Affärsplanen bör göras innan du startar bolaget. En väl genomarbetad affärsplan kommer att ge dig en bättre uppfattning om du bör starta företaget eller om du först måste ändra din affärsmodell. Även utomstående aktörer som banker och revisorer förväntar sig en detaljerad affärsplan. Affärsplanen ska bland annat innehålla följande:

  • Affärsidén
  • Information om produkten eller tjänsten
  • Målgrupp & marknad
  • Budget
  • Målsättningar
  • Strategi

En noggrann och väl genomarbetad budget är en mycket viktig del av affärsplanen. Dels måste du göra startbudget som är en uppskattning av de utgifter som är nödvändiga för att du ska kunna komma igång med verksamheten. Startbudgeten visar om du har tillräckligt kapital eller om du behöver ta ett lån för att komma igång. Du måste även göra en resultatbudget för att se hur stor försäljningen måste vara för att täcka kostnaderna. Detta kan vara en svår uppgift för nystartade bolag som inte kan basera beräkningarna på tidigare års intäkter. Var realistisk när du estimerar intäkterna, oftast är de lägre än vad du hoppas på. Tänk på att de flesta nystartade företag inte är lönsamma i början.

Investera i marknadsföring

Om du inte når ut till din målgrupp kommer ditt företag inte att överleva i det långa loppet. Du måste ständigt jobba med att synas. Som nystartat företag med liten budget gäller det att vara kreativ och komma på billigare lösningar. Att marknadsföra företaget digitalt, exempelvis genom sociala medier, kan vara en bra lösning.