Regler för att förhindra svartjobb

Det tillkommer nya regler för personalliggare under detta år i Sverige. Men vad för branscher gäller det egentligen? Och vad kan hända om du som arbetsgivare inte följer reglementet.

 

Det förekommer en hel del svartarbete i Sverige, inte minst inom bygg, restaurang, skönhetsbranschen och trav. Vad gör egentligen regeringen för att motverka detta? Jo, bland annat genom att sätta lagkrav på att arbetsgivare inom särskilda branscher måste ha en elektronisk personalliggare. Detta finns redan inom restaurang-, frisör, tvätteri- och byggbranscherna men nu kan ännu fler branscher komma att ingå i kravet som skärpta regler skulle innebära.

 

Krav på personalliggare till fler branscher

 

Vilka sektorer står då på tur att få hårdare krav på sig? Enligt en artikel i Sveriges Radio går det att läsa att bland annat bilvårdsföretag, livsmedelsgrossister och skönhetsbranschen. Syftet är att rätta till de stora problemen som i nuläget finns, gällande främst svartjobb men även social dumpning där människor utnyttjas. Att ha en personalliggare innebär att alla på arbetsplatsen ska vara registrerade i en förteckning över anställda så att Skatteverket kan se så att ingen just arbetar svart:

 

Folk utnyttjas och får jobba svart under vedervärdiga förhållanden. Det finns det kopplingar till grov organiserad brottslighet, som i vissa lägen finansierar mycket av våldet och de hemskheter som ni inom media rapporterar om dagligen, säger Conny Svensson, nationell samordnare på Skatteverket. (Sveriges Radio)

 

En annan bransch som även den har en stor olaglig verksamhet är enligt en artikel i Expressen ingen annan än trav. Många unga människor runt om i Sverige utnyttjas som just billig arbetskraft när det kommer till hästbranschen, de har ofta varken avtalsenlig lön eller försäkring.

 

Men hur fungerar en personalliggare och vad finns det för risker för den arbetsgivare som inte följer regler kring denna kontrollinstans? På Skatteverkets hemsida går det att läsa vad som ska framgå och antecknas i just personalliggaren, det är följande:

 

  • För- och efternamn samt personnummer för var och en som är verksam.
  • Vilka tider varje verksam persons arbetspass börjar och slutar. Ett arbetspass är en sammanhängande period utan längre ledighet än normala pauser och matraster. (En verksam kan alltså arbeta flera arbetspass under samma arbetsdag.) Anteckna arbetstiden i direkt samband med att den verksamma börjar och slutar.
  • För även in personal som är oavlönad (till exempel praktikanter eller släktingar) eller som du hyrt in från ett bemanningsföretag. Du ska däremot inte föra in till exempel en servicetekniker från ett annat företag som tillfälligt utför ett arbete hos dig.
  • Du som för manuell personalliggare ska göra anteckningarna med beständig skrift, det vill säga med en penna vars skrift inte kan raderas.
  • Du kan låta någon annan föra personalliggaren i ditt ställe, men det är alltid du som har ansvaret för att det görs och på rätt sätt. Du ska föra personalliggaren löpande.

 

Skatteverket får ta ut en kontrollavgift på över 12 000 kronor plus 2 500 kronor för varje person som inte är antecknad i liggaren men verksam i din rörelse. Ganska mycket pengar alltså.

 

Läs mer på Skatteverkets hemsida om du är osäker på hur det hela funkar med djupgående.