Många sjuka på jobbet

Allt fler går till jobbet trots att de inte är friska och smittar därigenom många med sina baciller. Samtidigt är det också allt fler som blir sjuka av jobbet, arbetsbelastning och stress, något som är oacceptabelt.

Många blir sjuka på jobbet på grund av att sjuka kollegor vägrar att stanna hemma. Då krävs bland annat noggrann lokalvård från http://kundia.com/lokalvard/ och större satsningar från arbetsplatsen för att få folk att ta fler sjukdagar och för att motverka psykisk ohälsa på jobbet.

7 av 10 går till jobbet sjuka

I en artikel från DN kan man läsa om att ungefär 7 av 10 går till jobbet sjuka. Så har spridningen av årets influensa tagit höjd och så sprids också många andra baciller och virus. Detta kan bero på en ovilja att få mindre pengar i slutet på månaden och en hög arbetsbelastning, något som faktiskt också leder till psykisk ohälsa. För att våra arbetsplatser ska bli mer hållbara behövs en satsning inom frågan från politiken, för som det ser ut nu är inte hållbart, vare sig för de anställda eller för företagen. I hela landet finns det känningar kring folk som jobbar sjuka och psykisk ohälsa som orsakas på jobbet, och i Dagens Media kan man läsa om att bemanningskris på tidningen Aftonbladet gör att många jobbar sjuka. Och så är det nog på många arbetsplatser, mycket arbete och för lite personal leder till att man helt inte har tid att vara sjuk. I bland annat Jönköpings kommun blir många sjuka:

”Den sjukfrånvaron som ökar är psykiskt relaterad. Och det gäller hela kommunen”, säger Ylva Millback till JP.