kontor

Kontorsmaskiner och tysta rum

Det finns fördelar och nackdelar med öppna kontorslandskap. Det handlar bland annat om att det måste finnas rum för fokus och tysthet, särskilda delar för kontorets olika maskiner och telefonsamtal.

kontorEn arbetsplats, till exempel ett kontor behöver sina medarbetare och inte att glömma – alla viktiga och nödvändiga kontorsmaskiner. Det kan vara allt från maskiner för kopiering, laminering, dokumentförstöring och inbindning. Hur blir det då när kontoret är öppet? Jo, bland annat måste det finnas avskilda delar för högljudda maskiner och rum för fokus och koncentration.

Det öppna kontoret – vanligt idag

De allra flesta större arbetsplatser har idag en öppen planlösning. Det har sina för- och nackdelar. Vissa trivs bra, ser alla sina kollegor och tycker det är lätt att ta kontakt när det behövs. Andra tycker det är värre, har svårt att få fokus och mår sämre psykiskt i stora kontor med öppna ytor.

I Dagens Nyheter går det att läsa om vad som är viktigt att tänka på i ett kontorslandskap. Det är bland annat att arbetsmiljön är så som de anställda behöver för att kunna utföra sitt jobb och må bra på kuppen. Annars blir det svårt att få till en bra och välmående verksamhet. Det gäller dessutom att se över ljudbilden och det med ljuddämpande skärmar, tysta rum och regelbundna diskussioner om hur man får till en ännu bättre miljö på kontoret – så att alla trivs och vill jobba kvar (och kan göra ett bra jobb).

Vidare går det att läsa i en studie gjord på SU om hur det krävs mattor i alla gångar och att inte placera ljudkänsliga medarbetare i hörn som inte är akustikplanerade. Där kan nämligen ljudet studsa och skapa en stökig miljö. Fixa även bra belysning och ventilation samt en behaglig temperatur som inte är för varm eller för kall. Se även till att involvera medarbetarna i planeringen av kontoret och inte minst i framtagandet av förhållningsreglerna som ska gälla på arbetsplatsen.