Gå en kurs i bokföring

Visste du att det bara krävs oaktsamhet för att göra sig skyldig till bokföringsbrott? Sköter du eller någon av dina anställda bokföring är det bra att känna till vilka lagar och regler som gäller. Det finns kurser som ges av aktiva jurister som har specialkunskap inom området, och det kan vara en idé att gå en sådan kurs för att undvika framtida problem.

 Andelen människor som sysslar med någon form av bokföring är många. Vad skulle du säga om du fick veta att många av dem inte har en utbildning när det kommer till bokföring? Inte alla känner till vilka lagar och regler som gäller vid bokföring, en så enkel sak som slarv kan leda till åtal. Olsson Lilja är en advokatbyrå som också utbildar i bokföringsbrott och vi rekommenderar att den som arbetar med bokföring går deras kurs för att undvika problem i framtiden.

Bokföringsbrott kan bero på okunskap

Det är svårt att bevisa om någon uppsåtligt eller ouppsåtligt begått ett bokföringsbrott. Själva bevisgraden och påföljderna varierar förstås efter hur mycket bevis man har mot en person eller ett företag, men visste du att rent slarv också kan leda till åtal?

Det blåsväder som uppstår när någon begått ett ekobrott är mycket stor i media. Det är ett tacksamt brott att rapportera om eftersom brottsoffren ofta kan vara många olika personer. Säkert känner du själv till olika bokföringsdomar och brott, nu senast figurerar till exempel Daniel Kindberg som åtalas för att ha begått grovt bokföringsbrott.

Efter att inte ha efterföljt bevarandeskyldigheten åtalas också en person vid ett företag som gått i konkurs, skriver smp.se. I det fallet skulle det kunna ha varit okunskap eller slarv, men trots att brotten inte var avsiktligt gjort kan det fortfarande leda till straff. Såhär skriver Ekobrottsmyndigheten i sin broschyr om bokföringsbrott:

”Den som inte sköter sin bokföring på det sätt som lagen kräver kan dömas för bokföringsbrott. Straffbestämmelsen gäller grövre fall, inte de fall där bokföringen bara innehåller småfel. För att straffas krävs det att bokföringen har misskötts på sådant sätt att rörelsens belopp, ekonomiska resultat eller ställning inte i huvudsak kan bedömas med ledning av bokföringen.”