Fysiska arbetsmiljön viktig

Det finns många saker på en arbetsplats som måste samspela för att arbetsplatsen ska anses ha god arbetsmiljö för medarbetarna och något som ofta glöms är arbetsmiljön på kontor och digitala arbetsplatser – och här är det ergonomi och den fysiska arbetsmiljön som ska stå i fokus.

Att arbeta i kontorsmiljöer kan vara ansträngande om arbetsmiljön inte är på topp på ens arbetsplats. Saker som till exempel är viktiga rent arbetsmiljömässigt för en som arbetar på kontor framför en dator är exempelvis möjligheten till variation i sin arbetsställning. Och något som har en stor inverkan på hur de anställda medarbetarna känner sig och faktiskt mår under sin arbetsdag har till stor del att göra med hur själva kontoret och arbetsytan är utformad, vilket bland annat Dagens Nyheter skriver om. Det är också därför som det är så viktigt att tänka på arbetsplatsens ergonomi rent generellt såsom att köpa in höj och sänkbart skrivbord och bekväma stolar med mera till medarbetarna. Men visst finns det fler saker än så man ska tänka på om man vill skapa en bra ergonomisk arbetsmiljö och det kan man läsa om hos bland annat Arbetsmiljöupplysningen som bland annat skriver om generella saker som ska stämma för en bra fysisk arbetsmiljö.

Att se över i fysisk arbetsmiljö på ett kontor:

  • Rumsakustik – i ett kontorslandskap pratas och slamras det en hel del, så se till att det finns möjlighet för medarbetarna att återhämta sig i tysta rum.
  • Buller – minimera buller och andra störande ljud på kontoret.
  • Inomhusluften – är en faktor som påverkar hur kollegorna mår och påverkar deras produktivitet negativt, så se över ventilationen.

Vill man arbeta mer med sin arbetsmiljö på kontoret finns självklart ännu fler saker att se över. Likaså ska man inte tro att det hela handlar om en lista att checka av och vips så håller sig arbetsmiljön god, utan det handlar om att arbeta kontinuerligt med arbetsmiljöarbetet – något som kallas systematiskt arbetsmiljöarbete vilket man kan läsa mer om och få smarta tips på hur man kan göra hos Arbetsmiljöverket på deras hemsida.