Fastighetsägarens ansvar med taksäkerhet

Påfrestande arbetsställningar, risk för halka och fall från tak – och att ofta arbeta ensam – är några av takarbetarnas arbetsmiljömässiga vardag. De är sotare, snöröjare och underhållare av tegelpannor och de har alla gemensamt en påfrestande arbetsmiljö där säkerhet ofta brister. Alla fastighetsägare bör göra en riskanalys och lyssna på yrkesutövarna, som ofta tycker att Boverkets regler för taksäkerhet för vaga.

Taksäkerhet Stockholm monterar taksäkerhet som innefattar allt från snörasskydd till livlinefästen, stegar, räcken och plattformar. Även om en sotare får tacka nej till ett takjobb som ser för riskabelt ut är det inte alltid de gör det. Många är småföretagare och vill helt enkelt inte gå miste om jobb. Vilka regler och krav finns det då som gäller för att säkerställa säkerheten för sotare? Arbetsmiljöupplysningen hänvisar till Taksäkerhetskommittén som riskanalyserat takarbeten. De innefattar sotare, murare, brandmän, solpanelsservice, snöskottning m.m.

Fallrisk och att arbeta ensam

Det som är den största risken för takarbetare är den stora fallrisken. Med säkerhetsåtgärder som stege, halkskydd och annat minskar man risken, och för att minimera den så mycket som möjligt är det bra att utgå från vad yrkesutövarna själva efterfrågar, även om Boverket har en del regler att förhålla sig till. Taksäkerhetskommittén själva menar att de har mycket strängare regler än Boverket. Det är fastighetsägarens ansvar att se till att de säkerhetsåtgärder som finns ska tillgodoses och underhållas.

En annan orsak till att det är ett så pass riskabelt jobb är att man ofta jobbar enskilt. De gånger man måste fatta ett spontant livsavgörande beslut blir mer riskabla om man är ensam och inte kan få någon som hämtar hjälp eller själv kan gripa in och hjälpa till.

Montering av takbryggor, livlinefästen mm

Många undrar vad det finns för regler kring monteringen av taksäkerhetsanordningen och för att få allt korrekt är det bra att anlita en montör som gör det åt dig. Mycket beror nämligen på vilken lutning taket har, hur högt det är, vad för typ av underlag det är på taket och så vidare. Det finns universallösningar och lösningar som är specifika för just ditt tak. Det finns också bra utformade skydd för arbete intill skorsten och glidskydd som kan användas på plåttak, panntak osv.

En sotare eller annan takarbetare kan säga nej till att arbeta på ett bristfälligt tak. Vid tillfällen där sotaren ska ge sig upp på ett tak mitt i vintern är det exempelvis fastighetsägarens ansvar att se till att taket är snöröjt innan sotaren ska gå upp. I många fall är det skottat och klart, men det händer att fastighetsägaren inte har sett till att en snöröjning har gjorts. I många fall känner de helt enkelt inte till att det är deras ansvar, och om sotaren bedömer att det är för farligt att gå upp tackar hen helt enkelt nej.

En godkänd stege och glidskydd är också något som fastighetsägaren förväntas tillgodose sitt tak med innan arbete kan utföras på det.