SEKO-anslutna på SJ demonstrerar

Facket för service och kommunikation

Merparten av de som arbetar inom postväsendet, vare sig det är inom Postnord eller hos någon av företagets konkurrenter, är medlemmar i SEKO. SEKO står för Service- och kommunikationsfacket.

SEKO-anslutna på SJ demonstrerarSEKO är ett fackförbund som ingår i LO, och organiserar anställda inom branscherna energi, försvar, post, sjöfart, telekommunikation, trafik, vård och väg- och banunderhåll. Det är SEKO som organiserar merparten av de anställda på både Postnord och Bring.

Den första fackföreningen för anställda inom postväsendet grundades 1886, och hette Svenska postförbundet. 1937 gick Postförbundet samman med Järnvägsmannaförbundet, Teleförbundet och flera andra fackförbund som organiserade statsanställda. Det nya fackförbundet fick namnet Statstjänarkartellen, och det namnet bestod till 1970. Då skedde en ny sammanslagning med ett flertal mindre fackförbund, och det nya förbundet fick namnet Statsanställdas förbund.

Många av de verksamheter som tidigare sköttes av staten togs på 1980- och 90-talet över av privata företag. Flera nya privata företag började också konkurrera med statliga och f.d. statliga aktörer. Därför bytte Statsanställdas förbund namn 1995, till SEKO, vilket står för Service- och kommunikationsfacket.

Organisation

Många av SEKO:s medlemmar arbetar i företag som är verksamma över hela landet, och i vissa fall också utomlands. Det gäller t.ex. de som arbetar på Postnord eller Bring. En stor del av verksamheten är organiserad i fackklubbar, som kan finnas på både regional och nationell nivå. Dels finns en nationell klubb, som förhandlar å medlemmarnas vägnar. Dels finns klubbsektioner som sköter det lokala fackliga arbetet. Ju större företag, desto mindre är den region som klubbsektionen arbetar med. På Bring Citymail finns fyra regioner: Mälardalen, Stockholm, Väst och Syd.

Den som har frågor eller behöver stöd ska i första hand kontakta sin lokala klubbsektion. Klubbsektionen har också ett ansvar för att aktivera och engagera medlemmarna. Detta kan ske genom medlemsmöten och andra aktiviteter på lokal nivå.