Dålig arbetsmiljö pga. av ljudet på kontoret

Ljudet på kontoret påverkas oss negativt och bidrar till en sämre arbetsmiljö, sämst är det i kontorslandskapen. Som tur är går det att bättre arbetsmiljön ganska enkelt och det är genom att dämpa ljudnivån med hjälp av ljudabsorbenter.

Arbetar du i ett kontorslandskap? Då har du troligtvis en eller flera gånger störts av kollegans knattrande på tangentbordet, chefens höga telefonsamtal eller kollegornas snackiga fikapaus. Och visste du att detta har negativ inverkan på hur du själv presterar? Ju tydligare man hör vad kollegorna pratar om desto sämre presterar man, det har Helena Jahnckes doktorsavhandling som gjordes år 2012 visat. Då undersökte hon just hur ljuden i ett kontorslandskap påverkar vår prestation. Och hon är inte ensam om att komma till denna insikt, såhär säger Kerstin Persson Waye som är professor i arbets- och miljömedicin vid Sahlgrenska akademin till Dagens Nyheter:

”– Om man jobbar på ett kontor med dålig akustisk miljö, och dessutom under hög belastning, kan bullerstörning ses som en stressfaktor bland andra. På kort sikt kan man likna den reaktion som sker i kroppen med vad som sker när du utsätts för en farlig eller skrämmande situation och inte kan påverka din situation”

Hur ska man lösa detta då? Med ljudabsorbenter, förslagsvis. Det är något som företaget Aktiv Miljö som arbetar med just lösningar för att bidra till en bättre arbetsmiljö bland annat har specialiserat på. Men sedan ska man inte glömma att det är fler saker än ljudet som påverkar hur man presterar på jobbet. Något som till exempel Arbetarskydd skriver om, som är en tidning med fokus just på arbetsmiljö, är hur varierad fysisk belastning och varierade arbetsställningar ger bättre hälsa. Därför kan det även vara väl värt att investera i ordentligt ergonomiskt utformade kontorsmöbler samtidigt som man införskaffar sina ljudabsorbenter och rumsavdelare.

Lär dig mer om ljud och arbetsmiljö

Vill du lära dig mer om hur ljud och arbetsmiljö påverkar dig i det vardagliga arbetet? Ett tips är att läsa på i ämnet hos Arbetsmiljöverket som bland annat har just avsnitt om både buller och om belastning i arbetet. Där kan man även få tips på hur man hittar olika kurser om arbetsmiljö som kan tas av såväl chefer och skyddsombud som av vanliga anställda.