Bra koll på relationen ger nöjdare kunder

Det finns ett antal orsaker till att en näringsverksamhet blir framgångsrik. Välfungerande affärssystem, rätt medarbetare, arbetsmiljö, reklamationshantering, kundbemötande etc. Här ges exempel på några viktiga framgångsfaktorer.

Det är viktigt att hålla sin kunddatabas uppdaterad, gärna genom att använda ett bra affärssystem som passar just företagets verksamhet. Funktionalitet, lätthet att skapa rapporter, listor och kategoriseringar, och sända nischade utskick är bara en del av allt som ska övervägas när man gör sitt val av plattform. Olika leverantörer, t ex chessit.se, erbjuder anpassade, ”intelligenta” affärssystem. Den gemensamma förkortningen är CMR (Customer Relationship Management). Marknaden för CRM-system har utvecklats enormt och fortsätter med stormsteg. AI (artificiell intelligens) är och nosar på området, enligt IT-branschmediet IDG.

Mänskliga relationer bra för affären

Det brukar ofta sägas att personalen är företagets främsta tillgång. Rätt människa på rätt plats som ges rätt förutsättningar – det är nyckeln till att lyckas med rekrytering av nya medarbetare och fortsätta attrahera de anställda man redan har. Arbetsmiljöarbete har återigen blivit en kärnfråga för företagen, även i hög grad för att vårda sitt varumärke. Arbetsmiljö har sedan 1970-talet handlat om allting som påverkar människor på jobbet, både fysiskt och psykosocialt. Arbetsgivaren har ansvar för att lagstiftningen följs, och Arbetsmiljöverket följer upp att detta görs.

Rätt använda kan CRM-system och systematiskt arbetsmiljöarbete gå hand i hand, eftersom den struktur som CRM ger gör det lättare att följa upp t ex arbetstoppar, eller se andra mönster som personalansvariga kan ha som underlag i exempelvis medarbetarsamtal.

Poängen med CRM-system är ändå de uppgifter som är kopplade till kunden, och som ger en helhetsbild av dennes relation till leverantören. Företagsvärlden har länge använt sig av kunddatabaser och e-funktioner, medan myndigheterna inte riktigt hunnit med i den digitala utvecklingen. Bäst i landet bland myndigheterna är Trafikverket som i en färsk studie hamnar på topp i fyra av fem kategorier. Silverplatsen intas av Arbetsförmedlingen och på tredje plats finns Stockholms Stad. Sedan hösten 2018 finns också nya DIGG, myndigheten för digital förvaltning. DIGG ska både stötta och driva på digitaliseringen av offentlig sektor.