Arbetsmiljö brister ofta i kommunikationsbranschen

Stress på jobbet är vanligt, och det beror dels på den allt mer pressade arbetssituationen som många har i kombination med dåligt arbetsmiljöarbete inom kommunikationsbranschen. En plats på ett företag som ofta drabbas hårt är receptionen, där gäster tas emot och organisering ska ske. Där är det extra viktigt att noga se över situationen för den som jobbar och dennes verktyg. 

Receptionen på jobbet är en plats som ofta är i mitten av företaget, där folk går förbi och där kunder tas emot. Telefonen ringer ständigt och det finns mycket runtomkring som stör. I receptionen blir därför arbetsmiljön extra viktig. Som företag måste ni lägga tid på att ordna detta, med allt från större organiseringar till olika tekniska lösningar. Här skrivs det om några saker, av många, som ofta är fel på arbetsplatser.

Organisering- och kommunikationslösningar

Något som ofta brister i receptioner är kommunikationslösningar och organisering av olika slag. Det kanske låter konstigt, men så är faktiskt fallet. Riktigt bra telefonväxlar såsom mobil växel från SolunoBC, fattas på många ställen. Det många har svårt att klara av högt tryck och kanske har en svårhanterlig växel. Det sätter stor press på den som jobbar i receptionen. Många boknings, datasystem och andra organiseringslösningar i receptioner har ofta också brister. Likaså det aktivitetsbaserade kontoret har problem med kommunikationsverktyg och hur mycket tid det tar, läs mer. E-post och kommunikation äter ofta upp 45 procent av arbetstiden. Det handlar om att effektivisera och organisera arbetet men också minska stress.

Dålig luft och ventilation

Vad gör stressen och arbetsbelastningen värre? Jo en arbetsmiljö med dålig luft och ventilation. Det gör dem som arbetar trötta och sega, och hjärnan fungerar inte som den ska. Arbetet blir helt enkelt inte effektivt. Här gäller det att följa Arbetsmiljöverkets skrivelser om frågan. De skriver bland annat att en bra ventilation får dig att må bra, och för bort luftföroreningar, farliga ämnen, fukt och dålig lukt.

Arbetsmiljö stort problem i kommunikationsbranschen

I en artikel från Resumé kan man läsa som att arbetsmiljöarbete är något som brister hos många företag och byråer i kommunikationsbranschen. Ofta handlar det om dålig psykosocial arbetsmiljö, hög arbetsbelastning, dåliga resurser, övertidsarbete och ständig tillgänglighet. Något som de flesta företag måste jobba med.