Regeringskansliet i Rosenbad

Ändringar i arbetslöshetsförsäkringen

20 september 2016 lämnade regeringen Löfven sitt budgetförslag till riksdagen. Ett av förslagen i budgeten är en förändring i arbetslöshetsförsäkringen, som kommer att innebära förbättringar för de deltidsarbetslösa.

Dagens regler för arbetslöshetsförsäkring innebär att den som söker arbete, och samtidigt arbetar deltid, endast kan få ersättning från sin försäkring under 75 dagar. I praktiken kan detta få konsekvensen att den som söker arbete kan tvingas tacka nej till ett deltidsjobb, eftersom det kan resultera i att den faktiska inkomsten blir lägre. Regeringen vill nu ändra reglerna, så att det ska vara möjligt att vara arbetslös på deltid, och få ersättning från sin arbetslöshetsförsäkring under en period av maximalt 60 veckor.

I regeringens budgetproposition för 2017, som finns att läsa här, föreslås nu ändringar i reglerna för arbetslöshetsförsäkring på deltid. Det är riksdagens om ska rösta om budgetpropositionen.

Arbetslöshetsförsäkringen, i dagligt tal ofta kallad A-kassan, är ett av de viktigaste skälen för många svenskar att vara med i facket. Det har tidigare varit möjligt att vara arbetssökande på deltid, men denna möjlighet avskaffades efter att alliansregeringen tillträtt 2006. Att ”arbetslöshet på deltid” nu införs igen beror delvis på att omställningstiden varierar stort inom gruppen deltidsarbetande och deltidsarbetslösa. Detta drabbar inte minst kvinnor, som arbetar deltid i större utsträckning än män.

Blir det bättre?Regeringskansliet i Rosenbad

Som reglerna fungerar idag förbrukar den som arbetar lite, t.ex. 40 %, sina dagar snabbare än den som arbetar mer, och som inte är lika ekonomiskt beroende av A-kassan. Omställning på arbetsmarknaden är enligt regeringen en del av den svenska modellen, och nu vill man underlätta detta ytterligare.

Förslaget presenteras i ett pressmeddelande, som finns att läsa här. I pressmeddelandet annonseras också framtida förändringar rörande förtroendevaldas rätt till ersättning, en samordning av pension och arbetslöshetsersättning, och andra delar i utformningen av A-kassan.

Även tidningen Elektrikern har skrivit om förslaget.